Home

Banners

ป้ายโฆษณา

Partnering for Growth"
McDonald's
LF Logistics

การจัดการและบริหารศูนย์กระจายสินค้า

จรรยา ธนาอธิพร  รองประธานกรรมการบริหาร ประเทศไทย LF Logistics กล่าวว่า การบริการของบริษัทฯ เริ่มจากการทำ demand planning และการจัดการใบสั่งซื้อไปยังต่างประเทศ เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า จะมีการทำ QIP (Quality Indication Program) ตามมาตรฐานที่แมคไทยกำหนด โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่สภาพตู้ container อุณหภูมิของรถ และตัวสินค้าก่อนจะลงสินค้าในพื้นที่คลัง

บริษัทฯ ใช้ระบบปฏิบัติการบริหารคลังสินค้า WMS ซึ่งได้ปรับปรุงระบบเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจของแมคไทย โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย RDT(Radio Data Terminal) พร้อมกับ Mobile Printer ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า ทั้งในด้านความเร็วและความถูกต้อง อีกทั้งบริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ ยังได้พัฒนาโปรแกรมสมาร์ทโฟนขึ้นมาใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการร้านแมคโดนัลด์ได้รับการแจ้งล่วงหน้าหลังจากที่คลังหยิบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งรายการสินค้าและจำนวนที่จะมาส่ง ทำให้การตรวจรับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้กระดาษ เมื่อทางร้านรับสินค้าผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ข้อมูลจะถูกปรับปรุงเข้าสู่ระบบสินค้าคงคลังของทางร้านในขณะเดียวกันก็แสดงผลที่หอควบคุม(Control Tower)ของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัท ยังเปิดศูนย์ขนส่งตามจุดยุทธศาสตร์ในต่างจังหวัด (Upcountry Transport Hubs)เพื่อร่นระยะเวลาการส่งสินค้าและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สินค้าถึงให้ร้านแมคโดนัลด์ทั่วประเทศไทยได้เร็วขึ้นและถีขึ้นด้วย

การจัดส่งสินค้าไปยังร้านแมคโดนัลด์ทั่วประเทศ

เครือข่ายขนส่งทั่วประเทศของ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ จำกัด ช่วยให้แมคไทยสามารถกระจายสินค้าทุกอุณหภูมิ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตลาดและโปรโมชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถขนสินค้าทุกคันมีระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบการตรวจสอบ(Temperature Monitoring System) พร้อมเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)

 


เมื่อมาถึงที่ร้านค้า พนักงานขับรถจะพิมพ์อุณหภูมิภายในรถบรรทุก และแสดงให้ผู้จัดการร้านแมคโดนัลด์เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะขนถ่ายสินค้า  มาตรฐานอาหารปลอดภัยสูงสุดได้ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนการรับสินค้า ผู้จัดการร้านแมคดดนัลด์จะทำการเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และชั่งน้ำหนัก อุณหภูมิการจัดเก็บอาหารระหว่างขนส่งจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบส่วนกลางของบริษท แอลเอฟ โลจิสติกส์นอกเหนือจากการรับรองมาตราฐาน DQMP และ SWA บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตราฐาน HACCP อีกด้วย

บริษัทฯ สามารถตรวจสอบรถทุกคันที่อยู่ในถนน รวมถึงอุณหภูมิในรถ จากหอควบคุม เพื่อดูแลกำกับให้รถแต่ละคันถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดและสินค้าถูกควบคุมคุณภาพตลอดเส้นทาง  เมื่อทางร้านแมคโดนัลด์ได้รับสินค้าแล้ว หอควบคุม (Control Tower) จะรับทราบข้อมูลจาก Application e-POD จากมือถือของพนักงานส่งสินค้าซึ่งสามารถใช้ข้อมูลการจัดส่งเหล่านี้ในการพัฒนาการบริการต่อไป

ทั้งนี้การร่วมมือกันของพันธมิตรทางธุรกิจกัน จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างแมคไทย และ แอล เอฟ โลจิสติกส์ ในประเทศไทย

**ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ในนิตยสาร Logistics Thailand ฉบับ December  2017