Home

Banners

ป้ายโฆษณา

“ วิภา หยี ”
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

บทบาทของ CIMC Thailand ในช่วง 10 ปีที่เข้ามาลงทุนและดำเนินุรกิจในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งในประเทศไทย และวิสัยทัศน์การสร้างโอกาสทางธุรกิจของ

CIMC จุดแข็งสำคัญของ  CIMC Thailand อะไรเป็นองค์ประกอบหลักต่อความสำเร็จ หลักการบริหารกลยุทธ์ในการตอบสนองลูกค้า การบริหารศักยภาพองค์กรในการให้บริการกลุ่มลูกค้า Transport &  Logistics

CIMC Thailand  วางเป้าหมายในการนำนวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี สนับสนุนงานขนส่ง ในยุค Logistics 4.0 เพื่อลูกค้าอย่างไร ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ CIMC Thailand  ประกอบด้วย Product อะไรบ้างที่ผลิตเพื่อสนับสนุนศักยภาพของธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

CIMC Thailand  มองทิศทางตลาดใน CLMV ( ลาว-พม่า กัมพูชา เวียดนาม ) อย่างไร ทิศทางของ CIMC Thailand  จากนี้ไปในช่วง 5 ปีข้างมีเป้าหมายอย่างไรในการทำตลาดและพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

นิตยสาร Logistics Thailand สัมภาษณ์ “ วิภา หยี ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่ CIMC Thailand  เข้ามาลงทุนและดำเนินุรกิจในประเทศไทย ครบ 10 ปี

บทบาทของ CIMC THAILANDในช่วง 10 ปี ที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการขนส่งในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรบ้าง

หลักการของ CIMC เป็นบริษัท Global มีนโยบายจะเข้าไปลงทุนทั่วโลก จะมองประเทศไทยมีความสำคัญในกลุ่มอาเซียน จึงเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้ามาลงทุน ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว CIMC มีโนฮาวมีเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงอยากนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนลียีใหม่

เริ่มต้น ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอนนั้นคือ เทคโนโลยีเหล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงเข้ามา เพราะเมื่อ10 ปีที่แล้วประเทศไทยยังใช้เหล็กทั่วไป เหมือนเหล็กก่อสร้าง โครงสร้างรถแข็งแรงแต่หนัก เป็นเหล็กสำเร็จรูป ไม่มีการยืดหยุ่น คุณสมบัติไม่เหมาะ และยังมีความเหนียวไม่เพียงพอ ในเวลานั้น CIMC เป็นผู้จัดประกายการเปลี่ยนแปลงในการใช้วัสดุที่มีเทคโลยีที่ให้ความปลอดภัย ทำให้ผู้ผลิตทั่วไปในประเทศไทยได้เริ่มทำตาม ซึ่งในเรื่องโครงสร้างนั้น CIMC จะคำนึงถึง Safety ในการใช้งานบนถนน เรียกว่า CIMC คือผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย

“ลูกค้ามีความมั่นใจ ตัวสินค้าของ CIMCและเทคโนโลยีที่บริษัทได้นำมาซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมา CIMC เป็นเจ้าเดียวที่รับประกันถึง 15 ปี สำหรับตัวโครงสร้างรถพ่วง และมีบริการถึงที่ ด้วย Mobile service โดยสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม.

ในเรื่องชิ้นส่วนต่างๆ ยังได้ประกาศนโยบาย ในการส่งเสริมลูกค้า เพื่อไม่ต้องลงทุนสูงกว่าตลาดทั่วไป มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ปัจจุบันมีกว่า 20 ชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับโลจิสติกส์ทุกประเทศ เป็นความพยายามที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ในทุกด้าน ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยน”

บริษัทแม่ของ CIMCได้ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอลดเวลา จนปัจจุบันเป็นผู้นำในเทคโนโลยีใหม่ ในการผลิตที่มีมาตรฐานสูงขึ้น และการให้บริการกับลูกค้าทีมีความรวดเร็วมากขึ้น ภายใต้มาตรฐาน

รูปแบบของการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ขึ้นรูป ไม่มีการตัดต่อชิ้นส่วน โดยจะมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (FEA) เพื่อเสริมจุดที่รับแรง ให้แข็งแรงมากกว่าจุดที่ไม่รองรับแรง  ทำให้ แชสซี และโครงสร้าง ไม่หนักจนเกินไป ขณะที่จุดที่รองรับแรง ก็มีความแข็งแรง

“การผลิตทั่วไป จะอาศัยคนจะมีโอกาสพลาด แต่เราใช้โปรแกรม ซึ่งค่อนข้างลงทุนสูง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีใครทำ โดย CIMC จะมีศูนย์เป็น”เทคโนโลยีเซ็นเตอร์”ที่เมือง เซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ ทุกอย่าง ของรถพ่วง ซึ่งทุกรุ่นก่อนออกตลาด ต้องผ่านการทดสอบก่อน”

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ใน Logistics Thailand ฉบับ June 2018