Home

Banners

ป้ายโฆษณา

เจาะลึก DC 7-11 สุราษฏร์ฯ

ดัชนีบทความ
เจาะลึก DC 7-11 สุราษฏร์ฯ
หน้า 2
ทุกหน้า

ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค หรือ Regional DC ขนาดใหญ่แห่งที่ 4 สร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2552 DC อยู่บนทางหลวงสาย 41 ในภาพรวามแผนผัง ศูนย์กระจายสินค้า จะมีอาคารคลังสินค้า ลานจอดรถ ลานจอดจักรยานยนต์สำหรับพนักงาน พื้นที่สำหรับห้องเย็น มูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท พื้นที่คลังประมาณ 12000 ตารางเมตร ให้บริการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปัจจุบันมีจำนวน 607 สาขา.