Home

Banners

ป้ายโฆษณา

SINTANACHOTE
Your trusted container freight station
Leader of CFS Solution
Multi-service to success
พันธมิตรโลจิสติกส์ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า

SINTANACHOTE หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีก้าวแรกจาก Container Freight Station และเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

จากการ ปรับปรุง ต่อเติม เพิ่มขยายขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก จนกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้า ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “Fulfillment Service”

SINTANACHOTESINTANACHOTE ยังคงรักษาจุดเด่น จุดแข็ง และความเป็นเลิศในงานบริการหลักที่มีมาแต่เดิม ทั้งยังมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการให้บริการที่ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด SINTANACHOTE มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในด้านการปฏิบัติการงาน เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ บริษัทยังนำเอาความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่มีอยู่ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอย่างครบครัน รวมถึง ข้อได้เปรียบของที่ตั้ง เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ e-Commerce ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมสำหรับบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเข้าสู่ยุค Omni-Channel Commerce ในอนาคต

นิตยสาร Logistics Thailand ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ทีมผู้บริหาร “คุณรณน ตันธุวนิตย์ ” ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และ “คุณรัฐพล ปฎิการมณฑล ” ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) บริษัท สินธนโชติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น สถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ SINTANACHOTE จะช่วยตอกย้ำให้คู่ค้าได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า บริษัทพร้อมแล้วที่จะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้พันธมิตรอย่าง SINTANACHOTE ที่สามารถให้บริการแบบ “One Stop Service” มอบ Solution และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง ต่อไปในอนาคต

โดยผู้บริหาร รวมถึงทีมงาน ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง รูปแบบการให้บริการ การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนถึงปัจจุบัน และโครงการต่างๆที่กำลังจะขยายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพาเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งทำให้ทีมงานนิตยสารได้เห็นถึงภาพกิจกรรมที่ SINTANACHOTE มีให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยบทสัมภาษณ์และเนื้อหาต่างๆเหล่านั้น ได้ถูกนำมาขยายความ เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ SINTANACHOTE นั่นเอง

บริษัท สินธนโชติ จำกัด (Sintanachote Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี 2531 ด้วยผู้บริหารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งมีแรงกระตุ้นจากการที่สินค้าผ่านเข้าท่าเรือกรุงเทพฯมากมายจนหนาแน่น จึงได้ปรับพื้นที่ให้เป็น Off dock CFS station โดยได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรแล้ว จึงเริ่มกิจกรรม CFS ในปี พ.ศ. 2532 เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทำสถิติการบรรจุได้สูงสุดถึง 102,700 teu (1.3 ล้านตัน) ต่อปี เริ่มจากพื้นที่ 38 ไร่ ขยายต่อเติมเป็น 61 ไร่ โดยการสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อรับจัดเก็บสินค้าเป็นการชั่วคราวก่อนการบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 จึงเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าทั่วไป พร้อมด้วยบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ในปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

การเติบโตของสินธนโชติ มีมาอย่างต่อเนื่อง ขยายต่อการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มีบริการที่หลากหลาย ปัจจุบัน โดยมีบริการหลัก ทั้งหมด 5 ประเภท จำแนกตามลักษณะกิจกรรมการให้บริการ กล่าวคือ 1. CFS (Container Freight Station (บริการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์) 2. Container Depot & Yard (บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์) 3. General Warehouse & Bonded Warehouse (บริการคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป) 4. Transportation (บริการรถขนส่ง) 5. Distribution Center (บริการศูนย์กระจายสินค้า)

CFS Solution การให้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งแต่การรับตู้สินค้าจากลานพักตู้เปล่า เข้ามาบรรจุที่สินธนโชติ แล้วนำตู้หนักไปคืนท่าเรือต่างๆ โดยรถขนส่งของบริษัทเอง ซึ่งบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์หลากหลาย ที่สามารถรองรับการบรรจุสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่องกระดาษ ลังไม้ ถังบรรจุ พาเลทไม้ แผ่น Slip Sheet หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ด้วยขั้นตอนการทำงาน ที่ถูกออกแบบและวางมาตรฐานไว้อย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบได้ ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

Containerization : Container Depot & Yard “ลานสินธนโชติ” เป็นคำเรียกที่ติดปากและคุ้นหูของลูกค้า ต่อผู้ใช้บริการซึ่งเคยได้รับบริการจากบริษัท หรือที่ยังคงใช้บริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีบริเวณกว้างขวางกว่า 23 ไร่ สามารถรองรับปริมาณตู้ได้อย่างน้อย 6,000 teu ต่อเดือน โดยจุดเด่นของการบริการ คือ การให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์(Dry container) ตู้ ISO Tank และตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) เพราะบริษัทมีช่องเสียบปลั๊กไฟสำหรับตู้ Reefer ถึง 80 ยูนิต  โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือหนักที่มี ตั้งแต่ขนาด 7 – 41 ตัน สำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์

Cargo Management : General Warehouse & Bonded Warehouse การบริหารจัดการสินค้า เพื่อดูแลจัดเก็บก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริการคลังสินค้าอยู่ 2 ประเภท ก็คือ คลังสินค้าทั่วไป (General Warehouse) และ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (Bonded Warehouse) ลักษณะคลังสินค้าของสินธนโชติ จะเป็นรูปแบบอาคารยกพื้นที่มี Dock leveler สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้กับรถขนส่งสินค้าทุกประเภท ซึ่งมีจำนวนถึง 28 Bay พื้นที่วางสินค้ามีทั้งหมด 15,000 ตร.ม. สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงสุดถึง 12,000 พาเลท จะวางเรียงบนพื้น หรือจะจัดเก็บบนชั้นวางสินค้า (Selective Rack) ก็สามารถทำได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความปลอดภัยของสินค้าลูกค้าเป็นหลัก

ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ในนิตยสาร Logistics Thailand ฉบับ April 2017 หรือสมัครสมาชิกโทร .081-421-6779