Home

Banners

ป้ายโฆษณา

SINTANACHOTE
Your trusted container freight station
Leader of CFS Solution
Multi-service to success
พันธมิตรโลจิสติกส์ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า

SINTANACHOTE หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีก้าวแรกจาก Container Freight Station และเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

จากการ ปรับปรุง ต่อเติม เพิ่มขยายขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก จนกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้า ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “Fulfillment Service”

SINTANACHOTESINTANACHOTE ยังคงรักษาจุดเด่น จุดแข็ง และความเป็นเลิศในงานบริการหลักที่มีมาแต่เดิม ทั้งยังมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการให้บริการที่ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด SINTANACHOTE มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในด้านการปฏิบัติการงาน เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ บริษัทยังนำเอาความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่มีอยู่ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอย่างครบครัน รวมถึง ข้อได้เปรียบของที่ตั้ง เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ e-Commerce ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมสำหรับบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเข้าสู่ยุค Omni-Channel Commerce ในอนาคต

นิตยสาร Logistics Thailand ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ทีมผู้บริหาร “คุณรณน ตันธุวนิตย์ ” ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และ “คุณรัฐพล ปฎิการมณฑล ” ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) บริษัท สินธนโชติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น สถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

TRANSPORT LOGISTICS 4.0
The Future of Transport Business
อนาคตธุรกิจขนส่งและโอกาสในยุค 4.0

ยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ พบเพื่อนธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดโดย Shell  &  Logistics Thailand

โดย คุณสิริวิภา ยุกตะทัต ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนา

โอกาสและอนาคตธุรกิจขนส่ง Business prospects and future transportation
วิทยากร :  รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมยานพาหนะอย่างไรให้พร้อมแข่งขันธุรกิจ Vehicles, however, prepared to compete with the business

วิทยากร :  คุณพิสัก  อุดมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคน้ำมันหล่อลื่น ,บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

พลิกมุมคิด พิชิตโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจขนส่ง Flipped over to win new opportunities
วิทยากร :
คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน  Managing Director BLUE & WHITE Professional Logistics
ดร.วิกรม จารุพงศา Chief Technical Officer, MON Logistics group
คุณอุดม ศรีสงคราม   Managing Director V Cargo Logistics

อ่านเพิ่มเติม...

 

The future of logistics
in ecommerce market #2

การเติบโตธุรกิจ E-Commerce กับตลาดการค้าออนไลน์  เป็นโอกาสใหญ่สำหรับภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

การเติบโตธุรกิจ E-Commerce ก่อผลต่อธุรกิจโลจิสติกส์ด้านบวก ด้านลบการปรับตัวสู่โหมดธุรกิจยุคดิจิตอล

การปรับตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กับแนวโน้มตลาดความสำเร็จ ในอนาคต โมเดลธุรกิจต้องวางกลยุทธ์

ทิพย์ ดาลาล Group CEO  Triple i Logistics Group

สัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน Managing Director BLUE & WHITE Logistics

ปิยะนุช สัมฤทธิ์ Managing Director NIM SEE SENG Logistics

สมเกียรติ ลีรัตนขจร Deputy Managing Director Somchai Paktai Banagkok Transport

ชวลิต ศรีวรเวียง Country Manager ,LAZADA Express ( Thailand)

ปัจจุบันธุรกิจ E-Commerce มีการเติบโตสูงมากในขณะที่ผู้ให้บริการในตลาดส่วนใหญ่ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานพอสมควร และบางบริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้ หลายประเด็นทั้งโอกาสและวิกฤติ สำหรับบริษัทที่ไม่ปรับตัวเมื่อรูปแบบการค้ามีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจากกรมไปรษณีย์พบว่า ตัวเลขของสินค้ากล่องที่เป็น E-Commerce มีการเติบโต 20-30% และเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วมาก ทุกวันนี้การซื้อของผ่านมือถือมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login Form