Home

Banners

ป้ายโฆษณา

TRANSPORT LOGISTICS 4.0
The Future of Transport Business
อนาคตธุรกิจขนส่งและโอกาสในยุค 4.0

ยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ พบเพื่อนธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดโดย Shell  &  Logistics Thailand

โดย คุณสิริวิภา ยุกตะทัต ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนา

โอกาสและอนาคตธุรกิจขนส่ง Business prospects and future transportation
วิทยากร :  รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมยานพาหนะอย่างไรให้พร้อมแข่งขันธุรกิจ Vehicles, however, prepared to compete with the business

วิทยากร :  คุณพิสัก  อุดมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคน้ำมันหล่อลื่น ,บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

พลิกมุมคิด พิชิตโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจขนส่ง Flipped over to win new opportunities
วิทยากร :
คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน  Managing Director BLUE & WHITE Professional Logistics
ดร.วิกรม จารุพงศา Chief Technical Officer, MON Logistics group
คุณอุดม ศรีสงคราม   Managing Director V Cargo Logistics

อ่านเพิ่มเติม...

 

The future of logistics
in ecommerce market #2

การเติบโตธุรกิจ E-Commerce กับตลาดการค้าออนไลน์  เป็นโอกาสใหญ่สำหรับภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

การเติบโตธุรกิจ E-Commerce ก่อผลต่อธุรกิจโลจิสติกส์ด้านบวก ด้านลบการปรับตัวสู่โหมดธุรกิจยุคดิจิตอล

การปรับตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กับแนวโน้มตลาดความสำเร็จ ในอนาคต โมเดลธุรกิจต้องวางกลยุทธ์

ทิพย์ ดาลาล Group CEO  Triple i Logistics Group

สัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน Managing Director BLUE & WHITE Logistics

ปิยะนุช สัมฤทธิ์ Managing Director NIM SEE SENG Logistics

สมเกียรติ ลีรัตนขจร Deputy Managing Director Somchai Paktai Banagkok Transport

ชวลิต ศรีวรเวียง Country Manager ,LAZADA Express ( Thailand)

ปัจจุบันธุรกิจ E-Commerce มีการเติบโตสูงมากในขณะที่ผู้ให้บริการในตลาดส่วนใหญ่ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานพอสมควร และบางบริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้ หลายประเด็นทั้งโอกาสและวิกฤติ สำหรับบริษัทที่ไม่ปรับตัวเมื่อรูปแบบการค้ามีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจากกรมไปรษณีย์พบว่า ตัวเลขของสินค้ากล่องที่เป็น E-Commerce มีการเติบโต 20-30% และเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วมาก ทุกวันนี้การซื้อของผ่านมือถือมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

The Future IoT
“ทศพล คุณะเพิ่มศิริ ”
จุดกระแส  IoT มากว่า 10 ปี

องค์กรภาคเอกชน หรือ หน่วยงานราชการสามารถนำขีดความสามารถของ Internet of Things มาช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์, การคำนวณ หรือ ประมาณการ ปริมาณการทำงาน, และการพัฒนาสิ่งใหม่ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกรวบรวมผ่าน

Sensors Technology แล้วส่งผ่านเครือข่าย Internet  มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง การประยุกต์ใช้ Internet of Things ( IoT )กรณีอาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้า Central จะมี Sensor ไว้ตรวจสอบจำนวนรถที่จอดในอาคาร  Sensor เหล่านี้จะส่งสัญญาณว่าพื้นที่ตรงนั้นมีรถจอดอยู่หรือไม่ ทำให้ผู้บริหารจัดการอาคารเหล่า นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่า มีพื้นที่ตรงไหนว่าง จะทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่จอดรถ ชั้นไหนของอาคารจอดรถ มีพื้นที่ว่าง และสามารถขับรถไปสู่พื้นที่จอดนั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาขับรถวนไปมา    ในความหมาย “Things” คือ “รถยนต์” ที่ถูกตรวจจับโดย “Sensor” และ Sensor จะส่งสัญญาณไปสู่ Server ผ่านระบบเครือข่ายอาจจะเป็น “เครือข่ายภายใน (Intranet)” หรือ “เครือภายภายนอกทั้งที่เป็นระบบปิด (Extranet)” หรือ “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบเปิด (Internet)”

“ ทศพล คุณะเพิ่มศิริ “ Managing Director D.T.C. Enterprise Co.,Ltd กล่าวถึงเรื่องนี้มากว่า 10 ปีในการสนทนากับ Logistics Thailand วันนี้เรากลับไปคุยกับเขาเรื่อง Internet of Things และบทบาทของ D.T.C. Enterprise ในประเด็นThe Future IoT ( Internet of Things ) บทบาทของบริษัทฯ การขับเคลื่อนและการพัฒนาในอนาคตของ DTC

Q : การพัฒนาของ DTC Enterpriseไปสู่การให้บริการในรูปแบบที่เชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดให้กับลูกค้า

A : ก่อนที่จะเป็น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things ) คำแรกที่จะได้ยิน คือ M2M หรือ Machine to Machine เมื่อ 7-8 ปีก่อน ในเวลานั้นบริษัทกำลังทำเรื่อง M2M ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากๆ เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการสร้างจุดแข็งขององค์กร DTC โดยในระบบ GPS ที่บริษัทฯ ทำอยู่ก็มีความหมายลักษณะการบริการ  Machine to Machine ทำให้เครื่องจักรส่งข้อมูล ไปมา ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลกันได้ การมีข้อมูลดูมากๆ จะสามารถเห็นจุดที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงได้

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login Form